فهرست مقالات


مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 1398، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نهادسازی موازی گامی در جهت گذار صلح‌آمیز نظم بین‌الملل (زنجیره ارزش چین‌محور در برابر نظم آمریکایی) 1399/2/29 - Get XML Data ۲۳ بار
۲ رویکرد اتحادیه‌اروپایی به ابتکار کمربند و راه 1399/2/29 - Get XML Data ۲۰ بار
۳ جایگاه چین و ژاپن در سیاست اقتصادی آسه‌آن 1399/2/29 - Get XML Data ۲۳ بار
۴ مواجهه دولت لیبی با چالش‌های جهانی‌شدن حقوق بشر 1399/2/29 - Get XML Data ۳۶ بار
۵ تحلیل تطبیقی شیوه‌های تأمین منابع مالی القاعده و داعش: رهیافتی در اقتصاد سیاسی تروریسم 1399/2/29 - Get XML Data ۳۲ بار
۶ بررسی ساختار اقتصاد سیاسی سازمان موسوم به دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه با تأکید بر دو کشور عراق و سوریه 1399/2/29 - Get XML Data ۳۱ بار
۷ نقد فرانظریه‌ای پسامدرن و فروپاشی ذهنیت توسعه 1399/2/29 - Get XML Data ۲۹ بار
۸ بررسی تطبیقی تأثیر دموکراسی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با دموکراسی بالا و پایین 1399/2/29 - Get XML Data ۳۷ بار
۹ تأثیر نظامی‌گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۳۲)؛ یک بررسی تاریخی 1399/2/29 - Get XML Data ۳۰ بار
۱۰ سیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم‌انداز اقتصاد سیاسی 1399/2/29 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۱ بررسی رابطه علّی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دولت‌های سازندگی و اصلاحات) 1399/2/29 - Get XML Data ۳۶ بار
۱۲ حق بر شهرِ محله صادقیه در کلان‌شهر کرمانشاه 1399/2/29 - Get XML Data ۲۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه