فهرست مقالات


ریاضی و جامعه، 1398، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نزدیکترین دوتایی در مشبکه‌های کامل ددکیند 1399/2/29 - Get XML Data ۲۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه