فهرست مقالات


فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 1398، جلد ۲۱، شماره ۸۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تبیین مدل ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ مهندسی عمران بر اساس نظریه زمینه‌ای 1399/2/29 - Get XML Data ۲۶ بار
۲ عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی: مقایسه‌ای بین دانشجویان فنی و مهندسی با سایر دانشجویان نظام آموزش عالی ایران 1399/2/29 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی 1399/2/29 - Get XML Data ۱۵ بار
۴ بررسی دیدگاه آینده شغلی و نقش آن در آموزش دروس مهارتی ـ آزمایشگاهی در دانشکده‌های مهندسی (آزمایشگاه روسازی مهندسی عمران) 1399/2/29 - Get XML Data ۳۴ بار
۵ بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهتگیری آینده» (خلاصه مجموعه نشست‌های کارگروه‌های تخصصی فرهنگستان علوم ج. ا. ایران) 1399/2/29 - Get XML Data ۲۹ بار
۶ تحلیل مزیت رقابتی تعاملات علمی بین‌المللی با استفاده از شاخص ضریب مکانی: مورد مطالعه انتشارات علمی مهندسی صنایع 1399/2/29 - Get XML Data ۲۴ بار
۷ رویکرد فکری دانشجویان برونگرا و درونگرای معماری در فرآیند طراحی و راهبردهای آموزشی آن 1399/2/29 - Get XML Data ۴۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه