فهرست مقالات


پژوهشنامه علم سنجی، 1398، جلد ۵، شماره ۱۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه معیارها و شاخص‌‌های موجود در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی ملّی 1399/2/29 - Get XML Data ۳۰ بار
۲ تمایزی بر تنوع و تاثیر تحقیقات میان‌رشته‌ای در سطوح بین‌رشته‌ای، چندرشته‌ای، درون‌رشته‌ای و رشته‌های متقاطع با نگاهی بر همکاری های بین بخشی و درون بخشی در حوزه های علوم پایه 1399/2/29 - Get XML Data ۲۶ بار
۳ شناسایی موضوعات پرکاربرد تولیدات علمی حوزه "ارتباطات علمی" با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان 1399/2/29 - Get XML Data ۳۱ بار
۴ سنجش اثر مطالعات کوهورت حوزه پزشکی ایران از بُعد تولید و توسعه دانش 1399/2/29 - Get XML Data ۳۳ بار
۵ سنجش، ارزیابی و تبیین محرک‌ها و موانع تجاری‌سازی علم و فناوری در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد) 1399/2/29 - Get XML Data ۳۳ بار
۶ مطالعه سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوهای "خوداستنادی" و "نرخ کل استنادات" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران 1399/2/29 - Get XML Data ۳۴ بار
۷ تحلیل محتوایی و استنادی منابع پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سرفصل‌های دوره کارشناسی ارشد علم‌سنجی 1399/2/29 - Get XML Data ۱۸ بار
۸ ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی دولتی ایران در حوزه‌های وابسته به سیستم‌های خبره 1399/2/29 - Get XML Data ۲۱ بار
۹ رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ 1399/2/29 - Get XML Data ۲۸ بار
۱۰ تحلیلی بر ویژگی صد مقاله برتر آلتمتریکس در سال ۲۰۱۷ 1399/2/29 - Get XML Data ۳۲ بار
۱۱ رابطه رتبه آموزشی کتاب‌های درسی دانشگاه‌های برتر جهان با شاخص‌های استناد، پیج رنک و هیتس 1399/2/29 - Get XML Data ۳۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه