فهرست مقالات


نشریه پژوهشی تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز (مندیش)، 1398، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی انگیزش شغلی کارکنان پرستاری، مامایی و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی در کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان های آموزشی درمانی شهر همدان 1399/2/28 - Get XML Data ۲۶ بار
۲ ریفرم آمایش سرزمینی، تحول و نوآوری آموزش عالی سلامت در ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۲۴ بار
۳ تعیین رابطه سبک زندگی با شکایات آرتروز گردن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی خرم آباد در سال ۱۳۹۳ 1399/2/28 - Get XML Data ۲۵ بار
۴ بررسی مقایسه ای نظام آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری ایران و آمریکا 1399/2/28 - Get XML Data ۲۶ بار
۵ اثر هشت هفته تمرین هوازی بر روی برخی از شاخص‌های الکترولیتی در بیماران دیالیزی 1399/2/28 - Get XML Data ۲۷ بار
۶ ارزیابی تاثیر فعالیت ورزشی بر میزان کراتینین و نیتروژن اوره سرم در بیماران دیالیزی 1399/2/28 - Get XML Data ۲۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه