فهرست مقالات


علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 1398، جلد ۱۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس در باندهای فرکانسی تلفن های همراه بر سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام (EEG)در موش بزرگ آزمایشگاهی در دو مُد پالسی و پیوسته 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ القاء خشم در میمون رزوس با استفاده از امواج ELF در فرکانس۳۰ هرتز 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ فرصت ها و تهدیدات تکنولوژی نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ محاسبه نرخ جذب ویژه (SAR) انرژی امواج الکترومغناطیسی در مجاورت فانتوم سر انسان در فواصل مختلف با استفاده از نرم افزار شبیه‌ساز CST 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی فرکانس پایین بر تغییرات رفتاری و هیستومورفومتری نورون های لایه هرمی داخلی قشر لوب پیشانی مغز موش صحرایی نر بالغ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ ساخت و ارزیابی نانوذرات مغناطیسی چیتوزان منگنز فریت پاکلی تاکسل به منظور استفاده در درمان هدفمند سرطان پستان موش 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ بررسی امکان افزایش اثر درمانی پاکلی تاکسل در درمان سرطان پستان موش با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و میدان مغناطیسی موضعی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ ارسال و دریافت فرکانس‌های اختصاصی به منظور ترانوستیکس بیماری لبر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه