فهرست مقالات


فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 1399، جلد ۱۶، شماره ۵۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی عوامل سیاسی- اقتصادی موثر بر چالش های قومیتی (قوم کرد ایران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ موانع توسعه سیاسی در ایران معاصر با تاکید بر هویت سیاسی و فرهنگی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۴ نهاد آموزش و پرورش و ضرورت اتخاذ سیاست هویتی جامع به‌منظور تقویت هویت ملی در ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ شبکه قدرت در نظام سیاسی مردم سالار دینی در نهج البلاغه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ نقش استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اقتصادی در تداوم حیات گروه‌های سلفی-تکفیری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ نقش نیروی انتظامی در مبارزه با قاچاق سوخت و بهبود آن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ نقش پذیری توده‌ها و فرودستان در سه رویداد اجتماعی مهم ایران در قرن بیستم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه