فهرست مقالات


زیبایی‌شناسی ادبی، 1399، جلد ۱۰، شماره ۴۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه