فهرست مقالات


جغرافیایی سرزمین، 1398، جلد ۱۶، شماره ۶۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل پراکنش جغرافیایی زادگاه شاعران پارسی‌گوی در دوره‌های مختلف سبکی ادبیات فارسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ تحلیل تنش گرمایی در مناطق ۲۲ گانه تهران با استفاده از الگوی فضایی هات اسپات و تحلیل خوشه ای 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ اولویت بندی تهدیدهای نظامی-امنیتی فضای شهری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اثرگذاری ملاحظات پدافند غیرعامل 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ باورهای مذهبی و امنیت در فضاهای جغرافیایی (با تاکید بر حوزه سرزمینی آسیای مرکزی) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ سیر نور گیری و رابطه بین فضای داخل و خارج در معماری مساجد سنتی ایرانی از منظر اقلیمی، نمونه موردی: مناطق گرم ایران مرکزی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی استان لرستان با تاکید بر مدل های کمّی و کیفی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ تاثیرگسترش گردشگری خانه های دوم در پایداری و توسعه روستایی با تاکید بر شاخصهای توسعه انسانی، مطالعه موردی روستا های شهرستان دماوند 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۸ توان سنجی پتانسیل های ژئو توریستی جهت توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس فازی سلسله مراتبی( مطالعه موردی : پارک ملی کنتال) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه