فهرست مقالات


جغرافیا و مطالعات محیطی، 1398، جلد ۸، شماره ۳۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تطبیقی شاخص های پایداری اجتماعی مسکن(مطالعه موردی؛ محلات اسکان غیررسمی اهواز) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۲ ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۳ بررسی نقش برنامه‌ریزی و طراحی محیطی در میزان امنیت شهری مناطق حاشیه نشین شهر تبریز 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۴ ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه گردشگری در منطقه آزاد انزلی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۶ شناسایی کارکرد بهینه شهری الشتر در راستای توسعه پایدار با تاکید بر ارتقاء شاخص‌های انسانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ تدوین نقشه راه گردشگری شهری با رویکرد توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: استان اصفهان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه