فهرست مقالات


بیولوژی کاربردی، 1398، جلد ۹، شماره ۳۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی نوسانات ﺷﻮری ﺑﺮ سطح سرمی برخی الکترولیت ها، ﻛﻮرﺗﻴﺰول و ﮔﻠﻮﻛﺰ بچه ﻣﺎﻫﻲ شیربتArabibarbus grypus 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۲ مروری بر تکنیک های تشخیصی آزمایشگاهی برای لیشمانیوز 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ جداسازی و بررسی تکامل نژادی گونه جدید باسیلوس مولد آمیلاز ازچشمه آبگرم قینرجه آذربایجان شرقی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ سیستم CRISPR از مواجهه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ شناسایی و تعیین الگوی حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتریایی در بیماران بخش سوختگی بیمارستان نکویی قم در سال ۱۳۹۵ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ اثر محافظت عصبی گرلین بر روی اجسام سیاه در مدل پارکینسونی القاءشده با MPTP 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۷ اثرات هافمیستری بر فعالیت و پایداری الکل دهیدروژناز محبوس شده در حامل کتیرا 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ ردیابی مولکولی ژن بتالاکتامازی DHA در سودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از نمونه های پوستی در شهر قم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ استخراج و اندازه گیری بتاکاربولین ها و بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره برگ و دانه گیاه اسپند (P.harmala) زاهدان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۰ بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs۲۳۰۳۱۶۹ در ژن فیبریلین نوع ۳(FBN۳) در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۱۱ ارتباط بین سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید با کیفیت پارامترهای اسپرمی و میزان سلامت کروماتین در افراد نابارور آستنو تراتوزو اسپرمی 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه