فهرست مقالات


آینده پژوهی مدیریت، 1398، جلد ۳۰، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۹)
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آینده‌نگاری تأثیر فناوری‌های همگرا بر مدل آرمانی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ بررسی و تحلیل نقش آینده‌نگری در پیشرفت سازمان با تفسیرپردازی از سیره‌ی مدیریتی حضرت علی(ع) 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۳ خوشه بندی و نگاشت روند ۴۰ ساله پژوهش‌های حوزه آینده نگاری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ طراحی مدل توسعه‌ی شهرت برند بر مبنای مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد آینده‌پژوهی در صنعت بانک‌داری ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۵ تاثیر پویایی و رقابت پذیری محیط بر عملکرد کسب و کار؛ تحلیل نقش راهبردهای نوآوری محصول و فرایند 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۶ بررسی تاثیرات تغییر فرآیندهای سازمان‌دهی بر پیاده‌سازی موفق آینده‌نگاری راهبردی در سازمان‌های ورزشی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ ارائه مدل عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر اساس تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: بانک مسکن ایران) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۸ آینده پژوهی صنعت بانکداری با رویکرد سناریو نویسی 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۹ شناسایی و رتبه بندی مولفه ها و شاخص های قصد خرید آتی محصولات با درگیری ذهنی بالا با استفاده از منطق دلفی فازی (مورد مطالعه: محصولات برند ال جی در کشور ایران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ طراحی مدل سازمان‌های آینده با قابلیت اطمینان بالا (مورد مطالعه صنعت بانکداری) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۱۱ آینده‌نگاری کیفیت عملکرد دانشجویانِ آموزش عالی نظامی با استفاده از الگوریتم پیش‌بینی شبکه‌ عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۱۲ مدلی برای پیش‌بینی نیاز به جراحی ارتوپدی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۳ پیش بینی خطر ورشکستگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر رویکرد پرسپترون چندلایه(شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۱۴ آسیب شناسـی و مـدل بهینـه مدیریـت استعـداد (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۱۵ بررسی تاثیر رفاه کارکنانِ آینده بر چابکی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه