فهرست مقالات


International Journal of Mathematical Modelling and Computations، 1398، جلد ۹، شماره ۴ (Fall)
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Structure of an Adaptive with Memory Method with Efficiency Index 2 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ Some Integral Inequalities of Hermite-Hadamard Type for Multiplicatively s-Preinvex Functions 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ An Efficient Method to Solve the Mathematical Model of HIV Infection for CD8+ T-Cells 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ Approximate Solution of the Second Order Initial Value Problem by Using Epsilon Modified Block-Pulse Function 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۵ (m1,m2)-Convexity and Some New Hermite-Hadamard Type Inequalities 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه