فهرست مقالات


کواترنری ایران، 1398، جلد ۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بازسازی تغییرات اقلیمی دریاچه مهارلو از هولوسن تا عهد حاضر با تاکید بر ردیابی دوره های گرم و سرد 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۲ ارزیابی روش‌های ژئوفیزیکی در شناسایی گسل‌های پنهان کواترنری واقع در رسوبات آبرفتی (مطالعه موردی: بوستان چیتگر) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی گدازه‌های بازالتی آرارات در شمال گریک (آذربایجان غربی) بر اساس شیمی‌بلورهای کلینوپیروکسن: پیامدهای تکامل ماگما در خاستگاه پس از برخورد 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ شیمی کانی‌های مافیک و دما - فشارسنجی سنگ‌های کواترنری آتشفشان بزمان 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۵ مدل‌سازی مخروط‌افکنه کواترنری با استفاده از داده‌های رسوب‌شناسی و ژئوفیزیک (ژئوالکتریک) در جنوب شرق شهر یزد، ایران مرکزی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ ژنز میکرولندفرم‌های پهنه‌های گلی و نمکی دریاچه ارومیه 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۷ تأثیر عوامل محیطی در مکان گزینی استقرارگاه های باستانی در اطراف کهن دریاچه های شمالی دشت کویر ( هولوسن) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه