فهرست مقالات


پژوهشنامه زنان، 1398، جلد ۱۰، شماره ۳۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی با تأکید بر ریسک تجاری و مالی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ تجربه زیسته زنان مطلقه از احساس ناامنی در زندگی روزمره 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ تحلیل بازنمایی زن در گفتمان اعتدال: تحلیل گفتمانیِ سخنرانی‌های حسن روحانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ روایت پژوهی ترک تحصیل دانش‌آموز دختر روستایی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ بررسی تاثیر دموکراسی سازمانی بر روی سرمایه روانشناختی زنان در سازمان (مطالعه موردی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ بازتاب برابریخواهی جنسیتی در ترجمه ی کتاب مقدس 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ اعتیاد در زنان: یک مطالعه روایت‌پژوهی (تجربه زیسته زنان مصرف‌کننده مواد در شهر اصفهان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۸ مقایسه کیفی سواد رسانه ای با فیلترینگ اطلاعات در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهر ایلام از دیدگاه اساتید زن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه