فهرست مقالات


پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1398، جلد ۱۹، شماره ۱۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ما ایرانیان در ترازوی نقد 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۲ جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ بررسی انتقادی کتاب نظریۀ پسااستعماری و کُردشناسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۸ نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۹ مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۱ معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۲ تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۳ کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۴ نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‌شناسی تشیع 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه