فهرست مقالات


پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1399، جلد ۱۱، شماره ۴۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص‌های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی در شهر قاین 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش و قدرت بازیگران سطوحِ مختلف مدیریت شهری در شهر تهران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ بررسی آسیب های مدیریت شهری و نقش آن در نظام برنامه ریزی توسعه شهری با استفاده از تحلیل سه شاخگی (مطالعه موردی: شهرداری پاکدشت) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ تحلیل و ارزیابی آسیب‌های اجتماعی در محلات دارای اسکان غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ اسلام‌آباد - شهر زنجان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های ارزش ویژه برند در مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: شهر خلخال) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ ارزیابی تأثیرات کیفیت منظر شهری در ارتقای پیاده مداری در فضاهای عمومی شهری (مورد مطالعه: شهر رامیان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۸ بررسی ارتباط بین پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان در حوزه پارس جنوبی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ تحلیل و ارزیابی روند توسعه فضایی کلانشهر شیراز در افق۱۴۱۰ با استفاده از مدل تحول زمین و تکنیک هلدرن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۰ شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه های مدیریت شهری در حوزه بافت فرسوده (مطالعه موردی: شهر ماکو) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۱ ارزیابی و تحلیل نحوه پراکنش گونه های مختلف مجتمع های مسکونی بر اساس معیار سازماندهی فضا؛ نمونه موردی: شهر شیراز 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۲ طراحی مدل بهینه توسعه افقی در مراکز شهری (نمونه موردی: شهر یاسوج) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۳ جستاری بر نقش و جایگاه امنیت شهری در پدافند غیرعامل (مورد: شهر شیراز) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۴ تحلیلی بر توسعه پایدار شهری با تکیه بر شاخصه های سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی (نمونه موردی: منطقه ۲ شهر تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۵ تبیین نقش نماهای شهری در ایجاد دلبستگی به مکان در بین شهروندان (نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه