فهرست مقالات


پژوهش های معماری اسلامی، 1398، جلد ۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رهیافتی بر زیرساخت‌های مشترک نهفته در معماری اسلامی-ایرانی (مبتنی بر شواهدی از نماهای معماری دوره قاجار) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ تحلیل بصری سازه‌های تاقی در منظر میدان‌های تاریخی ایران با تأکید بر میدان‌های دوران صفوی و قاجاری 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ تقابل والایی و زیبایی در فلسفه و ظهور آن در زیبایی‌شناسی معماری مساجد آزاد و الگومحور معاصر (نمونه موردی: مسجد ولی‌عصر، مصلی امام خمینی تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ تأثیر فرم بر میزان سایه‌اندازی و جذب حرارت در گنبد آب‌انبارهای یزد 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ مفهوم خالی و جایگاه معنایی آن در معماری اسلامی (نمونه مطالعاتی خانه‌های تاریخی یزد) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ نگرش انتقادی اسلامی: رویکردی برای آموزش کاربردی تاریخ معماری اسلامی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ تحلیل تطبیقی شاخص‌های مسکن اسلامی بر گونه‌های مسکن سنتی قم مبتنی بر نظرات معماران مسلمان معاصر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه