فهرست مقالات


پژوهش های مدیریت در ایران، 1398، جلد ۲۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رهبری تحول‌گرا و توسعه قابلیت‌های بازاریابی: تبیین نقش میانجی سرمایۀ فکری (مورد مطالعه: کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت غذایی کشور) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ تأثیر تلاش‌های بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه مشتری در برندهای لوکس(مورد مطالعه: برند درسا) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ ارائه چارچوب همپایی فناورانه مبتنی بر نظریه داده بنیاد و فراترکیب 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۶ ارائه مدل شایستگی مدیران بازاریابی بین‌المللی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ بررسی نقش عدم امنیت شغلی بر خستگی کارکنان با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه