فهرست مقالات


پژوهش های علوم دامی، 1398، جلد ۲۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه کیفیت داخلی و خارجی، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسید چرب تخم مرغ مروارید (Numida meleagris) و تخم‌‌مرغ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ بررسی ساختار ژنتیکی و تجزیه فیلوژنتیکی گوزن قرمز ایران بر اساس ناحیه D-Loop میتوکندری 1399/2/28 - Get XML Data ۲۰ بار
۳ تاثیر پرتوتابی مایکروویو در زمان‌های مختلف بر مولفه‌های ارزش غذایی تفاله‌ انگور قرمز در شرایط برون تنی 1399/2/28 - Get XML Data ۲۲ بار
۴ تاثیر عصاره الکلی رزماری روی آسیب DNA اسپرم و برخی فراسنجه‌های منی خروس در شرایط مایع 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۵ بررسی فیلوژنتیکی و تکاملی توالی ژن میوستاتین شتر ترکمن در مقایسه با عملکرد این ژن در گونه‌های دیگر 1399/2/28 - Get XML Data ۲۱ بار
۶ تأثیر افزودن سطوح مختلف ال- ترئونین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت‌شناسی ژژونوم جوجه‌های گوشتی در شرایط پرورش متراکم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ اندازه گیری درجه تمرکز بازار شیر در استان آذربایجان شرقی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
۸ اثر روش کلوآک برد و ۲۴ ساعته بر تولید ژله رویال و تاثیر آن بر اقتصاد زنبورستان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۹ Effects of different level of arginine on antioxidant status, serum carotenoid levels and carcass traits in broilers challenged with Eimeria spp 1399/2/28 - Get XML Data ۱۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه