فهرست مقالات


پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی، 1398، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش هوش چندگانه در هویت فرهنگی و پیشرفت زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۲ هم‌گرایی و واگرایی فعل‌های پیشوندی در زبان‌های فارسی و آلمانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۳ بررسی تفاوت عملکرد آیتم ها در آزمون ورودی دانشگاه با استفاده از آنالیز مدل رش 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۴ بررسی توانش نگارش دانشجویان رشته مترجمی زبان آلمانی بر بستر ساخت گرایی میانه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ نگرش فراگیران زبان انگلیسی به عوامل موثر بر کاهش انگیزش و راهبردهای کاهش آن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۶ ارزیابی کیفیت و شایستگی‌های مورد انتظار در برنامه‌درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی‌نفعان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ تبیین و بررسی تأثیر انگاره بومیِ ارزشیابی پویا در شناخت و رفع مشکلات یادگیری مهارت‌های زبانیِ مولد در دانش‌آموزان متوسطه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ مطالعه ترکیبی رابطه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در زبان انگلیسی با محوریت نقش رشته تحصیلی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۹ بررسی سوگیری در سوالات درک مطلب آزمون مقطع دکترای رشته زبان انگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۰ استعاره‌ در نگارش متون دانشگاهی: مطالعه‌ای براساس دیدگاه زبان‌شناسی شناختی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ بررسی تاثیرات مستقل و متقابل تغییرات شناختی تکالیف معنا محور و استعداد زبانی بر روی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۲ بررسی میزان فراوانی واژگان دانشگاهی در پیکره ای از کتاب های درسی دانشگاهی گرایش آموزش زبان انگلیسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۳ تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتیاق یادگیری و عملکرد تحصیلی در برنامهدرسی مکالمه زبان عربی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۴ مقایسه‌ی دیدگاه‌های مدرسان شاغل در ایران و ژاپن در اجرای «گروه‌بندی» در کلاس‌های درس زبان انگلیسی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه