فهرست مقالات


پژوهش های روانشناختی، 1399، جلد ۲۲، شماره ۴۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر بارِ شناختی و بازه زمانی بر ادراک زمان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ اثربخشی الگوی زوج‌درمانگریِ تلفیقیِ خودتنظیم‌گری ـ دلبستگی بر تکانشگریِ ناکارآمد و دشواری‌های تنظیم هیجان در دو همسر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۳ زنان و چالش‌های مسیر شغلی در صنعت: یک پژوهش داده‌بنیاد (مطالعه موردی شهر اصفهان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ شکل‌گیری و تحول باورهای کودکان ۶ -۳ ساله درباره دانش و دانستن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۵ درمان فراتشخیصیِ یکپارچه اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعه تک‌موردی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ ویژگی‌های روان‌سنجیِ نسخه آنلاینِ گزارش معلم از مقیاس مشکلات سلامت روان‌شناختی دانش‌آموزان دوره متوسطه: تحلیل آیتم و ساختار درونی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه