فهرست مقالات


پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1398، جلد ۲۶، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کاربرد چارچوب سلسله‌مراتبی چند مقیاسی برای تفکیک واحدهای مکانی آبخیزها (مطالعه موردی:آبخیز تیل آباد_استان گلستان) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ ارزیابی خشکسالی بر اساس پایداری طولانی مدت روند بارش و دما در حوضه دره رود اردبیل 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ ارزیابی کارایی طیف‌سنجی انعکاسی برای تخمین مقدار کربن آلی خاک در حوزه آبخیز دریاچه زریبار، استان کردستان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ تحلیل عددی اثر قوس‌زدگی سد ایوشان در اولین دوره آبگیری و مقایسه آن با نتایج ابزاردقیق 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ استخراج قوانین بهره برداری بهینه سامانه مخازن برق آبی با استفاده از یک روش بهینه سازی ترکیبی (مطالعه مورد: حوضه کارون- دز) 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۶ مطالعه عددی اثر موانع دشت سیلابی بر جریان ناشی از شکست سد به روش MPS 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۷ بررسی تغییرات ریخت‌شناسی رودخانه بازفت در بازه سی ساله (۹۵-۱۳۶۵) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ مطالعه تاثیر قطرنسبی وعمق طوقه مشبک بر آبشستگی اطراف پایه های پل آرودینامیکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ تاثیر باکتری‌های استافیلوکوکوس جداسازی شده از گیاه سالیکورنیا بر روی رشد گندم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۰ بررسی آزمایشگاهی کارایی مواد نانوساختار بر کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل در جریان غیرماندگار 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ مقادیر مختلف آب و کود ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه ('گلستان و ب 557) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۲ اثر آنیون‌های ارتوفسفات، نیترات و کلرید بر واجذب و قابلیت استفاده روی جذب‌شده در برخی خاک‌های آهکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۳ اثر بیوچار کلزا ،گندم و ترکیب آنها بر جذب و آبشویی نیترات از خاک 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۴ تأثیر تراکم و ردیف‌ کشت گندم دیم بر عامل پوشش گیاهی معادله جهانی هدررفت خاک در منطقه نیمه-خشک در استان زنجان 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۵ بررسی تأثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی بر خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه