فهرست مقالات


پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1398، جلد ۵۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۲ مدل‌ سازی و پیش ‌بینی گرد و غبار در غرب ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۳ تغییرات سالانه ارتفاع لایه مرزی شهر تهران 1399/2/28 - Get XML Data ۸ بار
۴ ارزیابی روند فصلی شاخص هواویز (AI) ایران مبتنی بر داده ‌های ماهواره ‌ای Nimbus ۷، Earth Probe، و Aura 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ ویژگی ‌ها‌ و اثرهای دورپیوندی ال‌ نینو‌های فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال ‌نینوی فرین ترکیبی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ واکاوی میانگین بلندمدت سپیدایی سرخ‌فام ایران زمین 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۷ شناخت الگوهای دینامیکی و ترمودینامیکی بارش‌های سنگین فراگیر زمستانه ایران در بازه زمانی ۱۹۶۰- ۲۰۱۰ (مطالعه موردی بارش سنگین فراگیر ۰۵/۱۲/۱۹۷۴) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ اثرات نوسانات شبه‌ دوسالانه بر بارش ‌های زمستانه ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۹ بررسی اثرات تغییر اقلیم بر زمان رخداد آستانۀ زیستی و مرحلۀ گُل‌ دهی درخت انگور در ایران 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۱۰ ارزیابی قابلیت باندهای رادار پولاریمتریک برای استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح زمین 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه