فهرست مقالات


پژوهش های جغرافیای انسانی، 1398، جلد ۵۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل فرایندهای محلی در پراکنش فضایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۲ بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت‌‌شناسی شهرهای ایران و اروپا در دورۀ مقارن با اسلام (مطالعۀ موردی: شهر ری در ایران و سیه‌نا در ایتالیا) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ مدل‌سازی تأثیرات حاشیه‌نشینی بر تغییرات شهر ارومیه و پیش‌بینی توسعه فیزیکی شهربا استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تا افق ۱۴۱۰ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۴ تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (منطقۀ موردی: شهر اهواز) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ تدوین چارچوب نظری معرفت‌شناسی مکان در مطالعات میان‌رشته‌ای 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۶ بررسی تأثیر رؤیت‌پذیری بر الگوهای مکث در میدان‌های شهری (مطالعۀ موردی: میدان نبوت نارمک) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۷ تبیین الگوی بوم‌آورد از رهیافت توسعۀ خوشه‌ای شهر (CCD) (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های غرب استان تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ بررسی محله‌های همگن اقتصادی-اجتماعی شهری با رویکرد برخورداری فضای سبز از منظر عدالت اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر ساری) 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
۹ ارزیابی میزان فقر چندبعدی (قابلیتی) در مناطق روستایی شهرستان همدان با استفاده از روش آلکایر و فوستر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۰ ارتقای سطح تاب‌آوری کلان‌شهر تهران در برابر سوانح طبیعی با تأکید بر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ ۱۲ شهر تهران) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۱ برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۲ تبیین نقش و کارکرد ژئوپلیتیک خلیج چابهار در تحولات اقیانوس هند (با تأکید بر رقابت‌های میان هند و چین) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۱۳ امکان سنجی اجرای پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران (مطالعۀ موردی: طرح انتقال آب بهشت‌آباد-فلات مرکزی) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۴ تبیین تفکر ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۵ تبیین نقش آسیای جنوب غربی در آیندۀ نظام اقتصاد جهانی 1399/2/28 - Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه