فهرست مقالات


پژوهش فیزیک ایران، 1398، جلد ۱۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مروری بر حسگرهای فیبرنوری مورد استفاده در، صنایع الکترونیک، اینترنت اشیا و شبکه های مخابراتی نسل جدید 1399/2/28 - Get XML Data ۱۵ بار
۲ پیچیدگی هولوگرافی برای گرانش هایR^۲ و R^۳ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۳ پارچه پنبه‌ای آبگریز و روغن‌دوست برای جداسازی کارآمد آب و روغن از طریق پلیمریزاسیون پلاسمایی کم فشار 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۴ بررسی طیف جرم ناوردای Lambda p ، در واکنش K^--d--->Lambda p pi^- 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ ترمودینامیک عالم FRW در نظریات گرانشی اسکالر- پیچش 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ تشدید پلاسمون سطحی جایگزیده برای‌ نانوپوسته‌ طلا 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ مدهای پلاریتون -پلاسمون سطحی در لایه های نازک کایرال چند گوشی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۸ مطالعه زاویه فضایی جمع کنندگی بلورهای دو بارخمیده 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۹ مطالعه‌ی پارامترهای دینامیکی گلوله‌ پلاسمایی تولید شده توسط جت هلیوم در حضور گازهای محیطی مختلف 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ رشد پیچیدگی هولوگرافی در نظریه‌های میدان اتلافی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۱ مدل انرژی تاریک شبح در حضور یک عبارت بر هم کنش خطی با علامت متغیر 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۱۲ خواص اپتیکی مولکول های C۶۰: تقریب شبه استاتیک 1399/2/28 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۳ ایجاد آرایه هایی دلخواه از پرتوهای گردابه کامل 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۴ بررسی عدم تقارن دوقطبی تابش زمینه کیهانی با واریانس حلقه‌ای 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۵ عامل سوییدگی در میدان‌های تصادفی ناهمسانگرد 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۶ مروری بر نحوی پردازش تصاویر نجومیِ یک رویداد ریزهمگرایی گرانشی 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۷ مشخصه سنجی تابش EUVو ایکس نرم از پلاسمای تولید شده در میدان لیزر نانوثانیه بوسیله آشکار ساز دیود نوری AXUV 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۸ تقارن لورنتس کج شده 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۹ تولید میدان دنباله لیزری توسط مُدهای X، L، R و O در پلاسمای مغناطیده 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۲۰ انتقال انرژی بین جفت مولکول (دهنده-پذیرنده) در مجاورت نانوذره پوشیده با گرافن 1399/2/28 - Get XML Data ۱۷ بار
۲۱ پلاریتون‌های سطحی تنظیم‌پذیر در بلور فوتونی یک‌بعدی حاوی فراماده هایپربولیک گرافن-پایه 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه