فهرست مقالات


هوش محاسباتی در مهندسی برق، 1399، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم 1399/2/28 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ ارائه ساختار نوین، مدل‌سازی و کنترل هوشمند تطبیقی یک مبدل‌ DC-DC دو ورودی نیمه‌ایزوله 1399/2/28 - Get XML Data ۱۱ بار
۳ کاهش مرتبه سیستم‌های ناپایدار با استفاده از کمینه‌سازی تابع چندهدفه مجموع وزنی ITSE و نرم H با الگوریتم خفاش 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ مکان‌یابی بهینه کلیدهای قدرت روی فیدر عملی شهرستان ملایر برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات ترکیبی با ضرایب سینوس کسینوس (H-PSO-SCAC) 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ مدل‌سازی تحلیلی با کمک روش المان محدود و کنترل نیروی پیشران ماشین خطی شار سوییچینگ 1399/2/28 - Get XML Data ۱۳ بار
۶ ارائۀ مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف 1399/2/28 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه