فهرست مقالات


راهبرد اقتصادی، 1391، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اثر انحراف سیاست‌های ارزی بر شاخص‌های حمایت از بخش کشاورزی ایران 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۲ ارزیابی میزان انطباق مطالعات اقتصاد کلان ایران با اولویت‌های پژوهشی اقتصاد ایران به روش تحلیل محتوا 1398/12/23 - Get XML Data ۶ بار
۳ مدل راهبردی برای تقاضای پول در ایران با استفاده از مدل‌های انعطاف‌پذیر سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل و لئونتیف 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۴ سیاست پولی قاعده‌مند یا صلاحدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب 1398/12/23 - Get XML Data ۲ بار
۵ اهمیت ثروت‌های مالی در مصرف بخش خصوصی کشور: نگاهی استراتژیک در راستای اصلاح الگوی مصرف 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۶ نقش گاز طبیعی در امنیت ملی ایران، روسیه و قطر؛ مطالعه تطبیقی 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۷ شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور 1398/12/23 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه