فهرست مقالات


راهبرد اقتصادی، 1391، جلد ۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار 1398/12/23 - Get XML Data ۹ بار
۲ مطالعه اثرات شوک‌های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۳۸ 1398/12/23 - Get XML Data ۱۲ بار
۳ ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
۴ بررسی تأثیر تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه‌ها در صنایع کارخانه‌ای ایران (براساس رویکرد ساختار ـ رفتار ـ عملکرد 1398/12/23 - Get XML Data ۱۰ بار
۵ بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه‌ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
۶ نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال‌توسعه 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
۷ بررسی اثر آزادی اقتصادی بر امید به زندگی (مطالعه‌ کشورهای منتخب ، شامل ایران، با رویکرد داده‌های تلفیقی) 1398/12/23 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه