فهرست مقالات


راهبرد اقتصادی، 1393، جلد ۴، شماره ۱۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
۲ ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور 1398/12/23 - Get XML Data ۳ بار
۳ بـررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ 1398/12/23 - Get XML Data ۷ بار
۴ سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (۱۳۹۲-۱۳۶۸) 1398/12/23 - Get XML Data ۷ بار
۵ عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
۶ بـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
۷ بــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران 1398/12/23 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه