فهرست مقالات


راهبرد اقتصادی، 1394، جلد ۴، شماره ۱۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دوسطحی 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۲ آسیب‌شناسی بهره‌وری در اقتصاد ایران 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۳ مقایسه تأثیر ابعاد سه‌گانه (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) جهانی‌شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 1398/12/23 - Get XML Data ۲ بار
۴ ارزیابی کارایی بانکداری بدون ربا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) 1398/12/23 - Get XML Data ۳ بار
۵ رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران 1398/12/23 - Get XML Data ۴ بار
۶ بررسی اثر شوک‌های‌ نفتی بر متغیرهای پولی و مخارج دولت 1398/12/23 - Get XML Data ۳ بار
۷ اندازه‌گیری فقر چندبعدی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ (با استفاده از روش آلکایر‌ـ‌فوستر) 1398/12/23 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه