فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1398، جلد ۶، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی 1398/12/20 - Get XML Data ۴ بار
۲ بررسی رابطۀ مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران) 1398/12/20 - Get XML Data ۳ بار
۳ شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین 1398/12/20 - Get XML Data ۲ بار
۴ ارائه مدلی برای ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد فراارزیابی 1398/12/20 - Get XML Data ۲ بار
۵ ضرورت آموزش حقوق مخاصمات مسلحانه (دریایی) در نیروی‌های مسلح با تأکیدی بر کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1398/12/20 - Get XML Data ۲ بار
۶ شناسایی و ارزیابی وضعیت به اشتراک گذاری دانش و الزامات آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات) 1398/12/20 - Get XML Data ۲ بار
۷ آموزه ای بر شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به تعیین مرزهای دریایی توسط دیوان های داوری بین المللی 1398/12/20 - Get XML Data ۲ بار
۸ مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی فرمانده کشتی در قانون دریایی ایران و کنوانسیون رتردام و بررسی جایگاه آموزش دریانوردی در این دو مقررات 1398/12/20 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه