فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1398، جلد ۶، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی 1398/9/25 - Get XML Data ۱ بار
۲ طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران 1398/9/25 - Get XML Data ۱ بار
۳ طراحی الگوی جامع برنامه درسی مغز محور درآموزشهای سازمانی (آندروگوژی) 1398/9/25 - Get XML Data ۱ بار
۴ آموزه ای بر طراحی مدل بهینه فرایندی تدارکات الکترونیکی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 1398/9/25 - Get XML Data ۲ بار
۵ بررسی تأثیر استراتژی‌های پاداش بر بهره‌وری نیروی انسانی با نقش میانجی عملکرد تیمی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بندر امام خمینی (ره)) 1398/9/25 - Get XML Data ۱ بار
۶ نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر 1398/9/25 - Get XML Data ۱ بار
۷ مدل‌یابی اثر توانمندسازی روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر در کارکنان وزارت ورزش و جوانان 1398/9/25 - Get XML Data ۲ بار
۸ تأثیراسترس شغلی بر رفتار ایمنی با نقش تعدیلگر هوش هیجانی در ترمینال اپراتورهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 1398/9/25 - Get XML Data ۱ بار
۹ ارائه الگوی اجرایی اثربخش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در نظام آموزش عالی 1398/9/25 - Get XML Data ۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه