فهرست مقالات


طب جانباز، 1398، جلد ۱۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی گروه درمانی معنوی-اسلامی بر افزایش تاب آوری و امید به زندگی جانبازان اعصاب و روان 1398/9/25 - Get XML Data ۵ بار
۲ اثر هشت هفته تمرین پیلاتس تعدیل شده بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی 1398/9/25 - Get XML Data ۵ بار
۳ بررسی وضعیت سلامت جسمانی و روانی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در والدین سالمند شهدا در سال ۱۳۹۷ 1398/9/25 - Get XML Data ۵ بار
۴ تاثیر آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر ارتباط موثر و مدیریت هیجان بر رضایت زناشویی، امید به زندگی و اعتماد به نفس در همسران جانبازان نخاعی 1398/9/25 - Get XML Data ۴ بار
۵ تاثیر ۸ هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا وپویا و قدرت در جانبازان قطع عضو زیر زانوی یک طرفه شهرستان مشهد 1398/9/25 - Get XML Data ۳ بار
۶ مقایسه میزان استقامت، تمایز یافتگی خود، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت فرزندان جانبازان شیمیایی، جانبازان غیرشیمیایی، آزاده و افراد عادی شهرستان سردشت 1398/9/25 - Get XML Data ۵ بار
۷ تبیین صلاحیت های مدیریتی کارکنان بهداشت و درمان در راستای کاهش آمار شهدا و جانبازان در جنگ ایران و عراق: یک مطالعه کیفی 1398/9/25 - Get XML Data ۴ بار
۸ بررسی رابطه خودکارآمدی و افسردگی در میان مراقبان سالمندان جانباز شیمیایی سردشت 1398/9/25 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه