فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1398، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۲ بررسی تأثیر سرمایه مذهبی بر انضباط شغلی با ملاحظه نقش واسط رفتارهای شهروند سازمانی 1398/9/5 - Get XML Data ۴ بار
۳ بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۴ تاثیر هوش هیجانی برقابلیت‌های چابکی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) 1398/9/5 - Get XML Data ۴ بار
۵ عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ بررسی در دانشکده های علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۶ ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی (مطالعه موردی: موسسات آموزش علوم دریانوردی) 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۷ رابطه بین برنامه درسی ایجابی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۸ لزوم بازنگری در سازماندهی شغلی دریانوردان شاغل برروی کشتی های تجاری 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۹ آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه