فهرست مقالات


International Journal of Engineering، 1391، جلد ۲۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ A Comparative Study on Performance of Two Aerobic Sequencing Batch Reactors with Flocculated and Granulated Sludge Treating an Industrial Estate Wastewater: Process Analysis and Modeling 1398/9/5 - Get XML Data ۴ بار
۲ Influence of High Temperatures on Flexural Strength of Foamed Concrete Containing Fly Ash and Polypropylene Fiber 1398/9/5 - Get XML Data ۷ بار
۳ Response Modification Factor of Chevron Braced Frame With Pall Friction Damper 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۴ Seismic Data Forecasting: A Sequence Prediction or a Sequence Recognition Task 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۵ The Effect of Local Damage on Energy Absorption of Steel Frame Buildings During Earthquake 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۶ Seismic Performance of Low-Ductility Precast Wall Structure with Base Isolation 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۷ Influential Factor in Improving the Seismic Performance of the Kaiser Bolted Bracket Moment Connection 1398/9/5 - Get XML Data ۶ بار
۸ An ANFIS-based Approach for Predicting the Manning Roughness Coefficient in Alluvial Channels at the Bank-full Stage 1398/9/5 - Get XML Data ۵ بار
۹ Estimation of Friction Coefficient in Sediment Contained Flow through Rockfill 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Influence of Sudden Column Loss on Dynamic Response of Steel Moment Frames under Blast Loading 1398/9/5 - Get XML Data ۷ بار
۱۱ A New Multi-objective Job Shop Scheduling with Setup Times Using a Hybrid Genetic Algorithm 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه