فهرست مقالات


International Journal of Engineering، 1392، جلد ۲۶، شماره ۱۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Image Enhancement via Reducing Impairment Effects on Image Components 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۲ The Effects of Excitation Signal on the Resolution of the Liquid Crystal Capacitive Chemical and Biological Sensors 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۳ Object Recognition based on Local Steering Kernel and SVM 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۴ Predictive Controlled GSP Performance Improvement with an Integrated ℋ2/ℋ∞ (TECHNICAL NOTE) 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۵ Suppression of Chaotic Behavior in Duffing-holmes System using Backstepping Controller Optimized by Unified Particle Swarm Optimization Algorithm 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۶ Using Modified IPSO-SQP Algorithm to Solve Nonlinear Time Optimal Bang-Bang Control Problem 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۷ The Effect of Corrugations on Mechanical Sensitivity of Diaphragm for MEMS Capacitive Microphone 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۸ Modeling of capacitance and sensitivity of a MEMS pressure sensor 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۹ A New Design of Dual Band Phase Shifter using MEMS Technology 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
۱۰ Real Time Implementation of a License Plate Location Recognition System Based on Adaptive Morphology 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۱۱ Systematic Approach to Design a Finite Time Convergent Differentiator in Second Order Sliding Mode Controller 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۱۲ Analysis of Photovoltaic Module Resistance Characteristics 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۱۳ New Hybrid Cascaded Multilevel Inverter 1398/9/5 - Get XML Data ۳ بار
۱۴ New Technique for Global Solar Radiation Forecast using Bees Algorithm (RESEARCH NOTE) 1398/9/5 - Get XML Data ۲ بار
۱۵ Optimization Capabilities of LMS and SMI Algorithm for Smart Antenna Systems (RESEARCH NOTE) 1398/9/5 - Get XML Data ۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه