فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1398، جلد ۲۶، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ In Vitro Evaluation of Fracture Resistance of Zirconia Restorations Veneered by Two Different Systems: Rapid Layer Technique and Zir/CAD/CAM 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۲ High Prevalence of CTXM-15 Type Extended-Spectrum Beta-Lactamase Among Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۳ The Impact of Family-Centered Empowerment Program on the Quality of Life of Mothers with Epileptic Children 1398/9/1 - Get XML Data ۲ بار
۴ The Effect of Deuterium Depleted/Enriched Water on the Growth of A549 and HepG2 Cell Lines 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۵ Evaluation of the Optimal Dosage for the Efficacy of Submucosal Midazolam Administration to Induce Sedation in Children Undergoing Diagnostic Procedures 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۶ The Association between the Prevalence of Transfusion Transmitted Infections and Characteristics of Infected Blood Donors in Kerman, Iran 1398/9/1 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ Quality of Life after Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) in Older Adults 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۸ Does Subcutaneous Administration of Granulocyte Colony Stimulating Factor Improve Pregnancy Outcome in Patients Undergoing Intracytoplasmic Sperm Injection? 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۹ Variations in Lung Fissures and Lobes: a Case Report 1398/9/1 - Get XML Data ۱۲ بار
۱۰ Adrenal Myelolipoma: A Case Report 1398/9/1 - Get XML Data ۳ بار
۱۱ Aluminum Phosphide Poisoning, Mechanism of Action and Treatment: a Literature Review 1398/9/1 - Get XML Data ۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه