فهرست مقالات


پژوهشنامه علم سنجی، 1397، جلد ۵، شماره ۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ترسیم حوزه هوشمندی رقابتی در آیینه نشریات فارسی: تحلیل علم سنجی 1398/7/29 - Get XML Data ۱۱ بار
۲ طراحی مدل مفهومی و عملیاتی ارزیابی و رتبه‌بندی علمی گروه‌های آموزشی حوزه علوم انسانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران 1398/7/29 - Get XML Data ۹ بار
۳ واکاوی شاخص‌های سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1398/7/29 - Get XML Data ۲ بار
۴ سنجش جایگاه رقابت پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی 1398/7/29 - Get XML Data ۸ بار
۵ تاثیر حمایت های مالی بر اثرگذاری پژوهش: مطالعه موردی مقالات بین المللی و استنادهای ایران 1398/7/29 - Get XML Data ۳ بار
۶ تحلیل شبکه ی همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص های شبکه اجتماعی 1398/7/29 - Get XML Data ۴ بار
۷ تدوین نقشه دانش برای پژوهش های حکمت 1398/7/29 - Get XML Data ۴ بار
۸ بررسی سیر موضوعی مطالعات حوزه شهر هوشمند 1398/7/29 - Get XML Data ۱۰ بار
۹ شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه کاردرمانی به روش طیف‌سنجی سال انتشار منابع 1398/7/29 - Get XML Data ۴ بار
۱۰ بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم 1398/7/29 - Get XML Data ۴ بار
۱۱ ابعاد اثرگذاری پژوهش: مطالعه مرور سیستماتیک 1398/7/29 - Get XML Data ۳ بار
۱۲ فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی 1398/7/29 - Get XML Data ۹ بار
۱۳ بررسی شبکه همکاری اعضای هیأت علمی پژوهشگاه های فنی و مهندسی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در شهر تهران: بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ 1398/7/29 - Get XML Data ۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه