فهرست مقالات


پژوهشنامه علم سنجی، 1396، جلد ۴، شماره ۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: یک مطالعه علم‌سنجی 1398/5/7 - Get XML Data ۳۲ بار
۲ بررسی وضعیت تولید علم ایران در نمایه استنادی علوم پس از انقلاب اسلامی (۱۹۸۰-۲۰۱۶) و عملکرد آن در عرصه علم جهانی 1398/5/7 - Get XML Data ۲۲ بار
۳ بررسی تأثیر تحرک علمی بین‌المللی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بر عملکرد پژوهشی و همکاری‌های علمی آنها 1398/5/7 - Get XML Data ۴۰ بار
۴ تسلسل زیستی در مقالات ایرانی علم اطلاعات و دانش‌شناسی نمایه شده در وبگاه علوم 1398/5/7 - Get XML Data ۲۴ بار
۵ الگوی مطلوب ترویج علم در شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا. 1398/5/7 - Get XML Data ۳۶ بار
۶ نرخ خودانتشاری سازمانی و اعضای هیئت تحریریه در مجلات برتر پایگاه‌ علوم استنادی جهان اسلام 1398/5/7 - Get XML Data ۲۵ بار
۷ مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه‌‌شده در وب آو ساینس از سال ۲۰۰۱-۲۰۱۲ 1398/5/7 - Get XML Data ۱۴ بار
۸ شناسایی مدارک علمی دگرگون ساز بر اساس شاخص سیگما: حوزه دانشی مدل‌سازی عامل-بنیان در علوم اجتماعی 1398/5/7 - Get XML Data ۱۶ بار
۹ ارزیابی میزان اشاعه مقالات علمی پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی جهان در شبکه‌های اجتماعی 1398/5/7 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۰ ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در پایان‌نامه‌های گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی 1398/5/7 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه