فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1397، جلد ۲۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ kDNA و تایپ مولکولی گونه Leishmania spp. از بیماران لیشمانیوز پوستی استان سیستان و بلوچستان با کمینه انگل 1398/2/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ نقطه قطع فریتین، پروکلسیوتونین و سطح سرمی CRP در خون محیطی نوزادان مبتلا به سپسیس 1398/2/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۳ ایمنی و اثربخشی عصاره رزا داسکنا در بیماران مبتلا به دیابت نوع II: گزارش اولیه یک آزمایش بالینی کنترل شده با Acarbose به صورت تصادفی سه گانه 1398/2/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ اثرات L-glutamate بر روی استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی سمیت کبدی ناشی از جنتامایسین 1398/2/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ مکمل با امگا ۳ و ویتامین E و روی و ویتامین C در مولفه های سندرم متابولیک در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع ۲ 1398/2/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۶ ویژگی های نیروی واکنش زمین را در کودکان با و بدون سر و صورت پیش رو مشاهده کنید 1398/2/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۷ اثر ترهالوز بر بیان ژنهای عصبی و عصبی گلایال آنتی ژن ۲ در موش های صحرایی با آسیب نخاعی 1398/2/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ ارتباط فشار خون بالا و نسبت آلدوسترون-رنین به شدت بیماری عروق کرونر در بیماران غیر دیابتی 1398/2/19 - Get XML Data ۱۶ بار
۹ نوزادان Empyema Thoracis: گزارش مورد 1398/2/19 - Get XML Data ۱۷ بار
۱۰ سرولوژی دیابت در بیماران تبخال در جنوب شرقی ایران 1398/2/19 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه