فهرست مقالات


کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، 1397، جلد ۱۹، شماره ۳۸
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رویکرد باطنی برهان‌الدّین محقّق ترمذی و تأثیر آن در آثار مولوی 1397/12/27 - Get XML Data ۳ بار
۲ بررسی نقل قول در گفتمان رواییِ داستان‌های جلال آل احمد با تکیه بر آراء «ژرار ژنت» و «دومینیک منگنو» 1397/12/27 - Get XML Data ۱ بار
۳ نگرشی بر جامعه‌شناسی تولید آثار ادبی بین سال‌های۱۳۲۰ تا ۱۳۴۵با تکیه بر ترجمه‌ رمان 1397/12/27 - Get XML Data ۱ بار
۴ منظومه «ایرج و هوبره» قاسم لاربن مازندرانی و تطبیق ساختاری آن با مثنوی «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا 1397/12/27 - Get XML Data ۱۲ بار
۵ تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست-جهان کلاسیک و مدرن با تکیه برحبسیّه‌های مسعود سعد، فرّخی یزدی و محمّدتقی بهار 1397/12/27 - Get XML Data ۱۳ بار
۶ بررسی خاستگاه غیاب رستم در منابع پیش از اسلام 1397/12/27 - Get XML Data ۹ بار
۷ تضّاداندیشی در مضمون مرگ در شعر رمانتیک فارسی (با تأکید بر اشعار نصرت رحمانی و سهراب سپهری) 1397/12/27 - Get XML Data ۷ بار
۸ سرعتِ روایت در رمان «آن بیست و سه نفر» بر اساس نظریّه ژنت 1397/12/27 - Get XML Data ۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه