فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1397، جلد ۲، شماره ۱۵۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانش‌آموزان آهسته‌گام در دوره ابتدایی 1397/10/22 - Get XML Data ۸۶ بار
۲ بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی 1397/10/22 - Get XML Data ۵۹ بار
۳ افق زمان: بررسی مبانی نظری تا تدوین برنامه برای آموزش والدین کودکان کم‌توان هوشی 1397/10/22 - Get XML Data ۵۶ بار
۴ خانه انعطاف‌پذیر برای افراد با ناتوانی 1397/10/22 - Get XML Data ۶۴ بار
۵ نقش شعرخوانی بر رشد عاطفی – اجتماعی نوزادان و خردسالان کم‌شنوا 1397/10/22 - Get XML Data ۷۲ بار
۶ پیش بینی بخشایشگری از روی میزان خشم و خود شفقتی در مادریاران مراکز توانبخشی افراد کم توان ذهنی 1397/10/22 - Get XML Data ۶۶ بار
۷ پیش‌بینی اختلال‌های رفتاری بر اساس سبک‌های فرزندپروری در کودکان با اختلال‌های یادگیری ویژه 1397/10/22 - Get XML Data ۷۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه