فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1397، جلد ۵، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تبیین نقش میانجی‌ اعتماد سازمانی در تأثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1397/9/25 - Get XML Data ۱۵ بار
۲ بررسی روابط علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد موسسات آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری «مطالعه موردی: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق» 1397/9/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ رابطه مدیریت دانش با کیفیت خدمات و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه) 1397/9/25 - Get XML Data ۱۵ بار
۴ بررسی و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحول‌گرا و تبادلی با درگیرشدن کارکنان در کار (مورد مطالعه: کارکنان آموزشی تخصص‌های دریایی استان گیلان) 1397/9/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۵ تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تاکید بر نقش آموزش 1397/9/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۶ تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی 1397/9/25 - Get XML Data ۱۵ بار
۷ بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی دانشگاه های نظامی (مطالعه موردی: دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) 1397/9/25 - Get XML Data ۲۰ بار
۸ کاربست الگوهای سازمان‌دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع و مارپیچی) در برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) 1397/9/25 - Get XML Data ۲۱ بار
۹ مطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمانهای آموزشی دریایی 1397/9/25 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه