فهرست مقالات


گلجام، 1385، جلد ۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: "هنر فرش" یا "فرش هنری" | سردبیر 1396/12/8 - Get XML Data ۴۹ بار
۲ بررسی پراکندگی انواع شیوه های سرراست کنی در کارگاه های قالیشویی تهران و مقایسه آن با کارگاه های دو استان آذربایجان شرقی و اصفهان 1396/12/8 - Get XML Data ۳۷ بار
۳ تجلی فرش و قالی در ادبیات کودک ایران بررسی موردی : سفر به شهر سلیمان 1396/12/8 - Get XML Data ۴۲ بار
۴ تصفیه پسابهای رنگرزی خامه فرش دستباف با استفاده از نانو غشاها 1396/12/8 - Get XML Data ۴۸ بار
۵ عوامل موثر بر شکل گیری و پیدایش نقوش گلیم قشقایی 1396/12/8 - Get XML Data ۳۸ بار
۶ بررسی عیوب قالی کاشان و علل بروز آنها (برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی قالیبافان) 1396/12/8 - Get XML Data ۴۲ بار
۷ توصیه های آموزشی شناخت عوامل موثر بر انتخاب رشته فرش دستباف دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی –کاربردی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 1396/12/8 - Get XML Data ۳۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه