فهرست مقالات


گلجام، 1386، جلد ۳، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ سرمقاله: آفریدن و چگونه آفریدن | سردبیر 1396/12/8 - Get XML Data ۳۲ بار
۲ درخت در فرش بختیاری 1396/12/8 - Get XML Data ۴۳ بار
۳ بررسی تحولات طراحی در فرش تحت تاثیر جنبش های هنری در غرب 1396/12/8 - Get XML Data ۴۸ بار
۴ آسیب شناسی احیای طرح و نقش قالی های عشایری و روستایی 1396/12/8 - Get XML Data ۵۲ بار
۵ نماز لیق ترکمنی(جانمازهای ترکمنی) 1396/12/8 - Get XML Data ۲۸ بار
۶ بررسی علل اثر گذاری بر قالب پذیری زنجیره تامین صنعت تولید و فرآوری ابریشم،‌به منظور مساله یابی و ارائه راهکارهای مناسب 1396/12/8 - Get XML Data ۳۳ بار
۷ نقش فرهنگ اشتغال و کار بیرون از خانه در وضعیت قالی بافی 1396/12/8 - Get XML Data ۳۶ بار
۸ شیوه های تولید در فرشبافی قشقایی 1396/12/8 - Get XML Data ۴۷ بار
۹ بهبود خواص فیزیکی نخ پشمی ایرانی مورد استفاده در فرش دستباف توسط عملیات زیست سازگار 1396/12/8 - Get XML Data ۴۴ بار
۱۰ مهر اصالت یونسکو برای صنایع دستی 1396/12/8 - Get XML Data ۴۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه