فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1396، جلد ۲۴، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Prognostic value of doppler ultrasound findings in patients with middle cerebral artery Ischemic stroke 1396/11/2 - Get XML Data ۶۴ بار
۲ Comparison of generalised and directed co-contraction of knee joint muscles during four different movements to strengthen the quadriceps 1396/11/2 - Get XML Data ۵۴ بار
۳ Defense mechanisms in psychological health and sport success of athletes 1396/11/2 - Get XML Data ۳۱ بار
۴ Therapeutic effects of Lucilia sericata larvae on cutaneous leishmaniasis wounds caused by Leishmania major using BALB/c mice as animal model 1396/11/2 - Get XML Data ۲۴ بار
۵ Global and Local Attention Processing in Depressed Mood 1396/11/2 - Get XML Data ۴۱ بار
۶ Malnutrition prevalence study in the 2-6 years old children in Kerman rural kindergartens, Kerman, Iran, 2012 1396/11/2 - Get XML Data ۲۹ بار
۷ Frequency of factor V Leiden (G1691A) and prothrombin (G20210A) polymorphisms in Population of Kerman Province, Iran 1396/11/2 - Get XML Data ۵۸ بار
۸ A Survey to Compare the Efficacy of Niosomal Erythromycin Alone versus Combination of Erythromycin and Zinc Acetate in the Treatment of Acne Vulgaris 1396/11/2 - Get XML Data ۵۸ بار
۹ Giant cell tumor of maxillary sinus: A case report 1396/11/2 - Get XML Data ۴۰ بار
۱۰ A Quick Review of the Effects of Chelidonium majus L and Its Active Components on Health and Disease Treatment 1396/11/2 - Get XML Data ۴۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه