فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1396، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آموزش برای برنامه‌ریزان سازمان‌های دریایی: نیازهای حال و آینده 1396/9/21 - Get XML Data ۲۲ بار
۲ شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)) 1396/9/21 - Get XML Data ۲۷ بار
۳ بررسی تاثیر آموزش های مهارتی ضمن خدمت درارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی با نقش میانجی توانمند سازی منابع انسانی 1396/9/21 - Get XML Data ۱۹ بار
۴ بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مهارت های مذاکره ای مدیران سازمان های دریایی(نمونه موردی: ارگان های دریایی چابهار) 1396/9/21 - Get XML Data ۲۱ بار
۵ اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی، سازمان های آموزش علوم دریایی 1396/9/21 - Get XML Data ۲۳ بار
۶ شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار 1396/9/21 - Get XML Data ۲۳ بار
۷ تأثیر آموزش ورزش‌های آبی- ساحلی برصنعت گردشگری شهرستان نوشهر 1396/9/21 - Get XML Data ۲۰ بار
۸ الگوی شایستگی‌های مدرسی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران 1396/9/21 - Get XML Data ۲۴ بار
۹ نقش فن آوری اطلاعات در آموزش علوم دریایی 1396/9/21 - Get XML Data ۲۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه