فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی ارتباط بین غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدم و سطوح مواجهه فردی در شاغلین خشکشویی 1396/8/24 - Get XML Data ۲۰۶ بار
۲ ارزیابی ارگونومیک پوسچر جوشکاران و آنالیز بیومکانیکی بارهای وارد بر ستون فقرات با استفاده از نرم‌افزار CATIA در شرکت انتقال گاز ایران 1396/8/24 - Get XML Data ۲۲۱ بار
۳ ارائه الگوی تلفیق توانمندسازی دانش ارزیابی ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست سیستم های مراقبت بهداشتی 1396/8/24 - Get XML Data ۲۰۶ بار
۴ ارزیابی و شبیه سازی الگوی جریان و پراکنش ذرات با تکنیک CFD در اتاق پاک یک صنعت دارویی 1396/10/17 - Get XML Data ۱۹۱ بار
۵ بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد واحد‌های مختلف بهداشت و درمان درشهرستان همدان 1396/10/17 - Get XML Data ۲۱۱ بار
۶ بررسی ارتباط بین غلظت های محیطی و سطوح مواجهه فردی با فرمالدئید در بخش های پاتولوژی بیمارستان‎های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1396/10/17 - Get XML Data ۱۹۸ بار
۷ شاخص اولویت بندی کنترل صدا (NCPI) در یک شرکت تایرسازی 1396/10/17 - Get XML Data ۲۰۰ بار
۸ ارزیابی ریسک های ایمنی بر اساس منطق فازی در پروژه های ساخت مترو 1396/10/17 - Get XML Data ۲۴۳ بار
۹ بررسی ارتباط بین غلظت تتراکلرواتیلن در هوای بازدم و سطوح مواجهه فردی در شاغلین خشکشویی 1396/11/21 - Get XML Data ۱۷۰ بار
۱۰ رابطه استرس شغلی با عملکرد واحدهای بهداشتی- درمانی مرکز بهداشت شهرستان همدان 1396/11/21 - Get XML Data ۱۶۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه