فهرست مقالات


پژوهشنامه علم سنجی، 1395، جلد ۳، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل رابطه میان تولیدات علمی کشورهای برترجهان و میزان اختراعات 1396/8/23 - Get XML Data ۴۶ بار
۲ تحلیل محتوای پایان نامه های مالیاتی موجود در کتابخانه سازمان امور مالیاتی کشور (طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۳) 1396/8/23 - Get XML Data ۴۰ بار
۳ مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس 1396/8/23 - Get XML Data ۴۶ بار
۴ ترسیم و تحلیل شبکه های هم تألیفی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه های علوم اجتماعی، انسانی و هنر 1396/8/23 - Get XML Data ۳۹ بار
۵ مطالعه شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران 1396/8/23 - Get XML Data ۶۱ بار
۶ تحلیل روابط بین شاخص‌های بهره‌وری علمی و شاخص‌های توسعه در آسیا (با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی) 1396/8/23 - Get XML Data ۲۹ بار
۷ ترسیم ساختار حوزه‌های علمی با استفاده از روش هم واژگانی : مطالعه موردی تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه 1396/8/23 - Get XML Data ۴۹ بار
۸ بررسی تطبیقی سازمانها و شاخصهای سنجش علم 1396/8/24 - Get XML Data ۳۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه